Koulutusorganisaatiot

Itä-Suomen yliopisto

http://www.uef.fi

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä. Monitieteinen ja kansainvälinen yliopisto verkostoineen muodostaa merkittävän osaamiskeskittymän, joka tukee alueen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Yliopiston tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys. Yliopistolla on laajat kansainväliset suhteet ja verkostot. Tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihto on vilkasta. Kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia on solmittu noin 100 ulkomaisen yliopiston kanssa.

Joensuun kaupunki

http://www.joensuu.fi/opetus

Suomalainen kunta on monien muiden tehtäviensä lisäksi myös koulutusorganisaatio. Joensuussa kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa päivähoidosta, peruskoulusta, lukioista, konservatoriosta ja kansalaisopistosta. Näin se on alueen suurin koulutusorganisaatio. Keskuksen toimintaa johtaa varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta.
Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen ohjaava visio 2015 on  "Joensuussa kaikilla on ilo kasvaa ja oppia - Yhdessä olemme enemmän."

Karelia-ammattikorkeakoulu

http://www.karelia.fi/

Karelia-ammattikorkeakoulu (per. 1992) tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta nuorille ja aikuisille ja osallistuu aktiivisesti aluekehitystyöhön sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opiskelijamäärä on noin 4 000 ja henkilökuntaa on noin 370. Tutkintoja 15 koulutuksessa ja kolmessa YAMK-koulutuksessa syntyy noin 650 vuodessa.

Kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa ja kaksi koulutuksista on englanninkielisiä. Yhteistyötä tehdään noin sadan korkeakoulun kanssa Euroopassa ja muualla maailmassa.
Karelia-ammattikorkeakoulu toimii Joensuussa neljässä keskuksessa, jotka ovat monialaisia oppimis- ja kehittämisympäristöjä ja mahdollistavat koulutusohjelmien rajat ylittäviä opiskelumahdollisuuksia. Karelia-ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 33 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

http://www.pkky.fi/

PKKY:n tehtävänä on kehittää ammatillista osaamista työelämä- ja yksilölähtöisesti koko maakunnan alueella. Keskeisiä koulutusmuotojamme ovat: ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, vapaa sivistystyö ja kesäyliopistotoiminta. Koulutuskuntayhtymä on myös mukana Humanistisessa ammattikorkeakoulutuksessa.
Opiskelijoita koulutusyksiköissä on noin 7 500. Henkilökuntaa on noin 1 025, josta opetushenkilöstöä on noin 660.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on palkittu Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla v. 2004, 2008 ja 2012 ja vuonna 2010 Suomen laatupalkintokilpailun Recognised for Excellence- tunnustuksella. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on 13 kunnan omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakuntia ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.